Search

Contoh Surat lamaran Kerja Instansi Pemerintahan/CPNS


Contoh Surat Lamaran Kerja Instansi Pemerintah/CPNS
                                                                                                      Jakarta, 8 Juni 20012


Hal :


lampiran :                                                                                             Kepada


                                                                                       Yth. Bapak Bupati


                                                                                                         up. Badan Kepegawaian Daerah


                                                                                       Kabupaten ...........


                                                              di


                                                                          ..............
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,


Nama                             :


Tempat Tanggal Lahir       :


usia pada bulan Juni 2012 :


Jenis Kelamin                  :


Agama                           :


Pendidikan/Jurusan          :


Alamat                          :


Telepon                        :


Dengan ini menyampaikan permohonan Kepada Bapak, agar kiranyadapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten Jayanegara, dengan jabatan................(kode jabatan:.....)

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini saya lampirkan :


1. Foto copy ijazah terakhir beserta transkrip nilai yang sudah dilegalisir.


2. photo berwarna 3 x 4 sebanyak 4 lem3. Foto Copy Kartu Pencari Kerja (AK I) yang dilegalisir sebanyak satu l

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan, besar harapan saya kiranya bapak untuk mempertimbangkannya, atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.
Hormat Saya


(nama terang + materai enam ribu rupiah)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar